cPanel – zmiana hasła do konta e-mail

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „E-MAIL”, a następnie kliknąć w „Konta e-mail”.Aby zmienić hasło do konta pocztowego, należy kliknąć przy wybranym koncie e-mail na opcje „Zarządzaj”.W sekcji „ZABEZPIECZENIA” w polu „Nowe hasło”, należ podać nowe hasło do konta.
Można skorzystać z opcji generatora haseł, kliknąć opcje „WYGENERUJ”.
Pamiętaj aby nie używać haseł prostych, im trudniejsze hasło tym lepiej.Na zakończenie na dole strony zapisujemy ustawienie klikając „UPDATE EMAIL SETTINGS”.Zapamiętaj swoje nowe hasło i pamiętaj o jego zmianie w programie pocztowym jeżeli z takiego korzystasz.