cPanel – Parkowanie domeny – aliasy domen

Opcja ta pozwala na dodanie dodatkowej domeny wskazującej istniejąca już inna domenę, dlatego nazywamy ją Aliasem.

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „Domeny”, a następnie kliknąć w „Aliasy”.Aliasy to nazwy domen które będą kierować do katalogu głównego na serwerze, tego samego co domena główna konta.
Aby dodać alias należy podać nazwę domeny, a następnie kliknąć „Dodaj domenę”Na końcu zostanie wyświetlone potwierdzenie zakończeniu procesu dodania domeny jak aliasu.