cPanel – Dodawanie użytkownika bazy MySql

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „BAZY DANYCH”, a następnie klinąć w „Bazy danych MySQL”.Aby dodać użytkownika bazy danych należy podajego nazwę – nazwa zostanie poprzedzona loginem konta
Ustalić hasło dla użytkownika następnie klikamy „Utwórz użytkownika”.