DirectAdmin – zmiana wersji php

Zmiany wersji php w sytuacji gdy naszym panelem administracyjnym jest DirectAdmin z sekcji „Zarządzanie kontami”, musimy wybrać opcję
„Konfiguracja domen”.Klikamy link „Wybór wersji php”


Wybieramy interesującą nas wersje php i klikamy „MODYFIKUJ”.
Tutaj mamy do wyboru ostatnie i wspierane wersje php.
Jeżeli chcemy skorzystać z wersji starszej pozostaje nam jedynie edycja pliku .htaccess.

Jeśli masz problem z wykonaniem zmiany, lub nie ma dostępnej interesującej cię wersji php skontaktuj się z naszym działem technicznym.