DirectAdmin – Zmiana hasła oraz rozmiaru konta pocztowego

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy rozwinąć sekcję „Zarządzanie pocztą e-mail”, klikać w „Konta E-mail”.
Aby zmienić hasło lub rozmiar skrzynki pocztowej należy kliknąć w krzyżyk a następnie wybrać „Zmiana hasła/nazwy użytkownika”.W celu zmiany hasła należy podać nowe hasło i kliknąć „Zapisz”.Natomiast w celu zmiany rozmiaru skrzynki pocztowej wprowadzić nowy rozmiar, można także wprowadzić limit wysyłanych wiadomości dziennie, a następnie kliknąć „Zapisz”.