DirectAdmin – Tworzenie bazy danych MySql

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „Zarządzanie kontami „, a następnie kliknąć w „Zarządzanie MySQL”.Następnie by dodać bazę danych należy kliknąć w link „Utwórz nową bazę danych”
Kolejnym krokiem będzie podanie nazwy bazy, jej użytkownika oraz ustalenie hasła użytkownika,
następnie klikamy „Utwórz”.Uprawnienie użytkownika zostaną przyznane automatycznie.