DirectAdmin – Przekierowanie poczty na inny adres

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy rozwinąć sekcję „Zarządzanie pocztą e-mail”, kliknąć w „Przekierowania”,
a następnie kliknąć „Utwórz przekierowanie e-mail”.Aby dodać przekierowanie poczty należy podać login konta pocztowego którego wiadomości mają zostać przekierowane,
następnie pełen adres docelowy przekierowanej wiadomości, oraz kliknąć „Utwórz”.