Directadmin – Nadanie użytkownikowi uprawnień do bazy danych

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „Zarządzanie kontami „, a następnie kliknąć w „Zarządzanie MySQL”.Aby dodać uprawnienia użytkownika dla bazy danych należy kliknąć konkretna nazwę bazy danych
następnie przy odpowiednim użytkowniku kliknąć w link „Modyfikuj przywileje”.Po ustaleniu odpowiednich uprawnień klikamy „Zmień”.