cPanel – przekierowanie poczty na inny adres e-mail

Najpierw należy zalogować się do swojego panelu administracyjnego konta na klatka.pl https://klatka.pl/logowaniepanel/.

Następnie w sekcji „E-MAIL” odnaleźć zakładkę „Konta e-mail” i wybrać link „Usługi przesyłania poczty e-mail dalej”.


Aby dodać przekierowanie poczty należy kliknąć link „Dodaj usługę przesyłania dalej”


W kolejnym kroku należy podać adres konta pocztowego i wybrać z listy rozwijanej domenę w której będzie działało nasze przekierowanie.
Następnie podać docelowy adres e-mail na jaki ma zostać przekierowana poczta.
Na koniec wystarczy kliknąć „Dodaj usługę przesyłania dalej” i nasze przekierowanie zostanie utworzone.