cPanel – Nadanie użytkownikowi uprawnień do bazy danych

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „BAZY DANYCH”, a następnie kliknąć w „Bazy danych MySQL”.Aby dodać uprawnienia użytkownika dla bazy danych należy wybrać użytkownika oraz bazę danych
następnie kliknąć „Dodaj”.Po wyborze należy, nadać wymagane uprawnienia i kliknąć „Wprowadź zmiany”.Nowe uprawnienia obowiązują od razu po zatwierdzeniu zmian w panelu.